LRF yöntemi için kamış ve makine:

Kamış: 1-10 gr atar aralığı , 150-300cm boy aralığı, genellikle 2 parçalı kamışlar

Makine: 10-30 çok küçük boy ve hafif makara

LRF av yöntemi sürekli atçek ve oynak hareketlerle yapıldığı için çok küçük ve çok hafif silikon yemler ya da kaşıklar kullanılır bu yüzden en hassas kamış ve en küçük makineler seçilmelidir. Kamışların ucunun çok hassas olması yeme gerekli aksiyonu verebilmesi için gereklidir.

Alabalık ve Levrek balığı avı :

Kamış : 5-30gr atar aralığı, 150-330cm boy aralığı, 2-3 parçalı ve teleskopik kamışlar

Makine: 30-50 küçük-orta boy makara

Alabalık genellikle küçük, hafif kaşık ve sahte yemlerde at çek tarzı avlanır. Bu sebeple Spin kamış diye tabir edilen 5-30gr arasında atarları olan ince ve hassas kamışlar tercih edilir. Avlanacağınız bölgedeki alana göre 210-330cm arasında ve genellikle 2 parçalı kamışlar veya FLY yöntemi için özel üretilmiş kamışları ve makineleri kullanabilirsiniz.
Levrek balığı avında da çoğunlukla suniyemlerle kıyıdan at çek spin tarzında avlanıldığı için 5-30 gr arası atarlı ve  270-330 gibi boy aralığında kamışlarla ve 30-50 küçük orta makineler kullanılır.

Sazan balığı ve Yayın balığı avı:

Mantarlı Sazan kamış: Çok hassas uçlu 3-8mt aralığında teleskopik porselensiz kamışlar

Dip oltası Sazan kamış : Özellikle sazan için üretilen 330-360cm boylarda 2-3parçalı ya da teleskopik kamışlar

Dip oltalı Sazan makinesi: 50-80 büyük boy makara ölçüleri

Sazan ve Yayın benzeri balık avı : Küçük balık ise mantarlı olta ile su üstü avı yaparak avlanırken porselensiz boyları 3mt ile 8mt civarında olan makinesiz kamış modellerini kullanabiliriz. Eğer büyük Sazan gibi tatlısu balıklarını avlayacaksak genellikle dip oltası ile atarı 75-150gr civarında olan sağlam ve boyu 300-350cm civarında olan kamışları tercih edebiliriz. Yayın gibi çok daha büyük balıklara ise daha güçlü atarı olan ve genelliklede dolgu parçalı kamışları kullanmak daha doğru olur.

Turna balığı avına uygun kamış seçimi

Turna ve Sudak balığı avı:

Kamış : 20-40gr atar aralığı, 150-300cm boy aralığı, 2-3 parçalı ve teleskopik kamışlar

Teknede Turna kamışı : 20-40 gr atarlı, 150-210cm 2 parçalı kamış

Kıyıdan Turna kamışı : 20-40 gr atarlı, 270-330cm 2 parçalı veya teleskopik kamış

Makine: 30-50 küçük-orta boy makara

Turna ve Sudak balığı kıyıdan kaşık ve sahte yemle avlanacak ise ucu çok kalın olmayan, atarı 40-80gr civarında olan 300-350cm civarında olan kamışlar tercih edilmelidir. Kamışın ucunun esnek olması kaşığı veya suni yemi daha güzel hareket ettirmenizi sağlayacağı için çok kalın ve hassas olamayan kamışları tavsiye etmiyoruz. Tekneden veya bottan avlayacak isek 2 parçalı veya teleskopik fakat kısa boylu 180-270cm arası boyutlarda ortalama 20-60gr atar değerleri olan kamışları tercih etmeliyiz.

Lüfer-Kofana– Palamut balığı avı :

Kamış : 100-200gr atar aralığı, 330-450cm boy aralığı, Surf tipi teleskopik kamışlar

Makine: 50-80 orta ve büyük boy makaralı Surf tipi makine

Palamut ve Lüferi Akıntılı yerlerde ağır kurşunla kıyıdan uzağa atış yaparak avlanıyorsak 100-200gr arasında atarlı 330-440cm arasında boylarda olan kamışları tercih etmek gerekir. Genellikle Surf tip kamışlarda bu av tipinde kullanılmaktadır.
Lüfer balığını kıyıdan çok uzağa atmadan kaşık veya sahte balık ile avlanıyorsak 15-45gr atarlı esnek ve boyu 300-330cm civarında kamışlar daha uygun olacaktır.

İstavrit – Kroçe vb. avı :

Kamış : 75-150gr atar aralığı, 330-450cm boy aralığı, Surf tipi teleskopik kamışlar

Makine: 50-60 orta boy makaralı Surf tipi makine

75-150gr arasında atarlı kamışları tercih etmek gerekir. Genellikle Surf kamışlarda bu av tipinde kullanılmaktadır. Atarı çok fazla olan ve hassas olmayan kamışlar balığı hissetmemizi zorlaştıracağı için tavsiye etmeyiz. Atacağınız maksimum kurşun ağırlığını da dikkate alarak en hassas kamışı tercih etmeye çalışın.

Kıyıdan yemli deniz balığı avı :

Kamış : 40-100gr atar aralığı, 270-350cm boy aralığı, teleskopik kamışlar

Makine: 40-60 orta boy makaralı spin tipi makine

Karagöz, Çupra, İzmarit vb. balıkları avlayacaksanız 30-80gr civarında atarı olan ucu balık vurduğunda hissedebileceğiniz oranda hassas olan boyu 270-330m arasında olan teleskopik kamışları ve 2 parçalı kamışları tercih etmelisiniz.
Eğer Levrek, Lüfer, Kofana, Kalkan gibi daha büyük ve güçlü balıkları avlıyorsanız atar değerleri 100-200 gr arasında olan daha güçlü kamışları tercih etmelisiniz. Surf kamışlar bu av tipinde daha uygun olur.

Tekne ile deniz balıkları avı:

Kamış : 40-150gr atar aralığı, 120-210cm boy aralığı, 2 parçalı bot tipi kamışlar

Makine: 50-60 orta boy makaralı genel kullanım tipi makine

Tekneden avlanırken rahat hareket edebilmek ve başkalarını rahatsız etmeden avlanmak için 120-210cm arasında kısa boylu, teleskopik veya 2 parçalı kamışları tekne bot kamışarı tercih etmelisiniz. Avlayacağınız balıklar küçük ise ince uçlu hafif ve 50-150gr civarında atarlı veya 15-30 lbs çekerli kamışlar, balık büyük ise daha yüksek atarlı, daha kalın ve güçlü kamışları tercih etmelisiniz.

AkyaOrfoz

Kılıç-Akya-Orfoz-Lahos gibi büyük balıkların avı :

Kamış : 100-300gr atarlı veya 15-80 lbs çeker aralığı, 150-210cm boy aralığı, 2 parçalı bot tipi 1-2-3 parça ve çıkrık tipi kamışlar

Makine: 60-80 büyük boy makaralı jig makineleri veya çıkrık tipi makine

Bu tip balıklar tekneden avlandığı için çıkrık makinelere tek parça veya 2 parçalı güçlü çıkrık kamışları kullanmalısınız.

Tekneden jigging yöntemi ile avlanırken yüksek tork gücü olan sağlam kalite olarak üst seviye en güçlü modelleri bu avlarda kullanabilirsiz. Özellikle jig için üretilmiş 60-80 büyük makara boyu makine ve 150-210cm arası 2 parçalı sağlam kamışları öneriyoruz.